گروه خانواده

بنام خالق یگانه ومهربان

در روز جمعه مورخ 96/9/3 گروه خانواده روز بسیار شادی را باعشق کنار هم سپری کردند .

با ورزش صبحگاهی آغاز شد وگروه دارت , والیبال و بدمینگتون بسیار پرشور بازی کردند و هر کارگروه کنار هم صبحانه خوردند .

درود برجمعیت طلوع رهایی رستا


ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا
برچسب ها : گروه خانواده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گروه خانواده در صبحی دلپذیر